XI NSR – Wisła w kulturze Kociewia i Żuław

W sobotę, 14 października odbyła się kolejna odsłona XI NSR. W tczewskiej Bibliotece Głównej MBP zorganizowano konferencję „Wisła w kulturze Kociewia i Żuław”. Organizatorzy, tczewski oddział MBP, przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie do wygłoszenia referatów zaprosili czterech prelegentów.

Spotkanie rozpoczęła wypowiedź Przemysława Kiliana, historyka i etnologa z Uniwersytetu Gdańskiego, prezesa Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków z Gdańska, który przybliżył zebranym kulturę ludową Kociewia. A dokładniej kulturę kociewską, bo jak stwierdził w swoim referacie, takie określenie wydaje się dziś być bardziej adekwatne.

Następnie głos zabrała Anna Łucarz doktorantka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która omówiła charakterystykę gwary kociewskiej i aktualny jej stan. Niezwykle ciekawe było przedstawienie wyników badań autorki na temat dzisiejszej sytuacji mowy kociewskiej w kontekście do historycznych, słownikowych opisów sprzed dziesięcioleci. Zaś otwartym pozostało pytanie, co z mową Kociewiaków na przyszłość, bo wynikające z badań wnioski Anny Łucarz nie są wcale tak jednoznaczne, jakby się mogło wydawać.

Trzecim prelegentem był Jerzy Kornacki, pasjonat historii i kultury żuławskiej który na przykładzie domów podcieniowych niezwykle ciekawie przedstawił kulturę materialną Żuław. Jego wystąpienie okraszone kapitalnym materiałem zdjęciowym bardzo plastycznie przybliżyło tak historię samych domów podcieniowych, jak i obecny ich stan. Pasjonujące były też refleksje prelegenta na temat możliwości zachowania historycznego dziedzictwa Żuław z rzeczonymi domami podcieniowymi na czele.

Ostatnim prelegentem był Michał Kargul, historyk i regionalista z Tczewa, który przedstawił zebranym wpływ Wisły na rozwój kultury Kociewia i Żuław. Tczewski historyk zwracał uwagę na niezwykle istotny wpływ istnienia rzeki na rozwój osadnictwa na tym terenie, przybliżył wątki związane z historią nadwiślańskich miejscowości oraz wpływ na kształtowanie się miejscowej kultury. Zwracał zwłaszcza uwagę na komunikacyjną rolę rzeki, nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także kulturowym oraz na głęboką zmianę jaką wywołało zamarcie żeglugi w drugiej połowie XX wieku.

Tczewską konferencję zakończyła dyskusja przy skromnym poczęstunku oraz zaproszenie na kolejną część XI NSR, która odbędzie się w Sztumie, 20 października. XI Nadwislańskie Spotkania Regionalne odbywają się przy wsparciu Województwa Pomorskiego, Miasta Tczew oraz Zarządu Głównego ZKP w Gdańsku. Partnerem przy organizacji spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna.