W Sztumie po raz kolejny gościły Nadwiślańskie Spotkania Regionalne

W piątek 20 października w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się ostatnie spotkanie w ramach XI Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych. Oddział Kociewski ZKP w Tczewie wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sztumskiej zorganizowali tego dnia sesję popularnonaukową „Wisła w historii i kulturze Powiśla”.

Spotkanie otworzył i poprowadził prezes TMSZ Andrzej Lubiński. Jako pierwszy wystąpił Krystian Zdziennicki, który wygłosił prelekcję pt. „Wojna o ujście Wisły na ziemi sztumskiej”. Przedstawił w niej wydarzenia jakie miały miejsce w czasie wojny polsko-szwedzkiej w latach 1626-1629, zwłaszcza szeroko omawiając bitwę pod Trzcianem w czerwcu 1629.

Drugą prelekcję wygłosiła Aleksandra Paprot-Wielopolska, która opowiadała o dziedzictwie kultury ludowej Powiśla przed i po 1945 roku. Prelegentka skoncentrowała się zwłaszcza na pokazaniu dzisiejszych działań kultywujących kulturę regionu oraz odwołujących się do tradycji Powiśla.

Ostatnim elementem sesji była prezentacja dziesiątego zeszytu „Tek Kociewskich”, której dokonał Michał Kargul. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali także bezpłatnie najnowszy tom „Tek”.