W czwartek 6 czerwca Zespól Organizacyjny VI Kongresu Kociewskiego odbył spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowań do przyszłorocznej imprezy. Na zaproszenie Zespołu w Winnicy „Pod Orzechem” w Miradowie spotkało się około dwudziestu samorządowców, przedstawicieli kociewskich instytucji kultury oraz regionalistów, których zaproszono do dyskusji nad wstępnym programem Kongresu oraz harmonogramem dalszych działań przygotowawczych.
Zebrani zgodzili się, że swoistą kotwicą merytoryczną powinny być postulaty zawarte w uchwale kongresowej poprzedniego Kongresu Kociewskiego. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę zwłaszcza na trzy z nich: problematykę edukacji regionalnej, rozwój skutecznej informacji turystycznej i działań mających na celu turystyczne zagospodarowanie potencjału kultury kociewskiej oraz działania na rzecz stworzenia kociewskiego okręgu wyborczego do Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Zespół, pracujący pod kierunkiem Lecha Zdrojewskiego przedstawił planowane już wydarzenia kongresowe oraz problemy organizacyjne jaki się w tym momencie rysują. Pod dyskusję m.in. poddano konieczność wzięcia przez którąś z instytucji lub organizacji regionalnej formalnego ciężaru przygotowań kilku najważniejszych wydarzeń kongresowych jak np. warsztaty poświęcone kulturze ludowej, zwłaszcza w kontekście stroju regionalnego i repertuaru zespołów, czy uroczysta gala kończąca Kongres.
Obecni samorządowcy, m.in. burmistrzowie Arkadiusz Gliniecki z Czarnej Wody i Mirosław Chyła z Pelplina, uczulali organizatorów by do końca wakacji opracować konkretne ramy organizacyjno-finansowe, które należy przedstawić samorządom kociewskim zainteresowanym wspieraniem działań kongresowych. Ze strony regionalistów zwracano jednocześnie uwagę, że szereg imprez organizować będą konkretne organizacje regionalne, dla których najlepszym wsparciem będzie możliwość uzyskania grantów na takie działania. Stąd ważne jest by w lokalnych planach współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi znalazły się zapisy promujące inicjatywy związane z regionalizmem kociewskim.
Po prawie trzygodzinnej dyskusji wykrystalizował się bardzo konkretny i intensywny harmonogram działań Zespołu Organizacyjnego na najbliższe miesiące. Jednocześnie do prac w tym gremium zaproszono kolejne osoby. Celem jest opracowanie do września pełnego programu Kongresu oraz przygotowanie planu finansowego.

Foto: Lech Zdrojewski

Leave a comment