W Auli Biblioteki Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie odbył się, 19 października, V Areopag Pelpliński. To spotkanie działaczy regionalnych, samorządowców i lokalnych liderów, którzy debatują nad sprawami ważnymi dla małych ojczyzn. Organizatorami są Kuria Diecezjalna w Pelplinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było „30 lat po transformacji ustrojowej w Polsce”.

W Pelplinie spotkanie otworzyli biskup Ryszard Kasyna, prezes ZKP Edmund Wittbrodt oraz burmistrz Pelplina Mirosław Chyła. W części plenarnej wygłoszone zostały referaty:

Tożsamość narodowa w kontekście teologii małej ojczyzny ks. Franciszka Mantheya– ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW.Refleksji kilka z mojej pracy w minionym trzydziestoleciu jako byłego rektora Politechniki Gdańskiej, członka Konwentu dla Europy i ministra edukacji– prof. Edmund Wittbrodt.Blaski i cienie transformacji 1989 – próba bilansu– Jan Wyrowiński, honorowy członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, były wicemarszałemk Senatu RP.Wybory czerwcowe w 1989 r. Polska droga do wolności na łamach”L’Osservatore Romano” –ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK).30 lat przemian z perspektywy samorządowca kaszubskiej gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela (wójt Gminy Sierakowice).Polska w latach 1991-2004 w oczach Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia – ks. dr Jarosław Lisica (WSKS).

Na zakończenie spotkania Jan Wyrowiński przedstawił postać Stefan Łaszewskiego z okazji 100-nej rocznicy powołania go na urząd Wojewody Pomorskiego. Po zakończeniu obrad wszyscy zebrani udali się na pelpliński cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie pierwszego pomorskiego wojewody.

foto. Tomasz Jagielski

Leave a comment