W piątek, 8 listopada tczewski oddział zorganizował kolejny spacer historyczny po Tczewie tym razem „Śladami Niepodległej”. Spacer także tym razem zaczął się na Cmentarzu „Nowym” przy ulicy 30 stycznie, gdzie ponownie pierwszą prelekcję wygłosił Michał Kargul – tym razem zarysowując udział Pomorzan w walkach o niepodległość w XIX i XX wieku. Punktem wyjścia była mogiłą powstańca styczniowego, zesłańca na Sybir, Feliksa Andrzeja Pohorskiego którego syn inżynier w tczewskiej cukrowni sprowadził do grodu Sambora. Na Cmentarzu „Starym” uczestnicy spaceru zatrzymali się przy grobach żołnierzy okresu walk z lat 1918-1920. Na ich temat głos zabrał tu Leszek Muszczyński

. Kolejnym punktem był kamień upamiętniający Józefa Piłsudskiego położony przy placu jego imienia. Przy nim z okazji stulecia niepodległości stanęła instalacja upamiętniająca jej symbolicznych ojców. W tym miejscu prelekcję wygłosił Jakub Borkowicz, który opowiedział o o pomorskich i wielkopolskich „ojcach niepodległości”, m.in. Antonim Abrahamie, Stefanie Łaszewskim, czy Wiktorze Pniewskim.

Kolejnym punktem byłą wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie Krzysztof Korda przedstawił sytuację w Tczewie w latach 1918 – 1920. Zaprosił także wszystkich na wystawę przygotowaną przez bibliotekę pt. „Tczew 1920. Droga do Niepodległości”. Spacer swój finał miał pod murami tczewskiej fary gdzie Jan Kulas przybliżył zebranym zasługi pomorskich księży szerzeniu polskości i patriotyzmu.

foto. Tomasz Jagielski

Leave a comment