Akty prawne

Problematyka edukacji regionalnej oraz wiedzy o gwarach języka polskiego jest ujęta w obowiązujących (w roku szkolnym 2016/2017) podstawach programowych na różnych szczeblach edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z istniejącymi tam zapisami:

Podstawy prawne edukacji regionalnej