Czasopisma

Teki Kociewskie - zeszyt 11

Historia, Język, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 10

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 9

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 8

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 7

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 6

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 5

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 4

Historia, Język, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 3

Historia, Język, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 2

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Teki Kociewskie - zeszyt 1

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Kociewski Magazyn Regionalny

Historia, Przyroda, Język, Literatura piękna, Sprawy społeczne

Rydwan 1/2006

Historia, Język, Sprawy społeczne

Kociewie - rok 1, nr 1

Historia, Sprawy społeczne

Rydwan 1(2)/2007

Historia, Język, Sprawy społeczne

Rydwan 1(3)/2008

Historia, Język, Sprawy społeczne

Rydwan 1(4)/2009

Historia, Język, Sprawy społeczne

Rydwan 5/2010

Historia, Język, Sprawy społeczne

KONTAKT

Oddział Kociewski
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  w Tczewie

83-110 TCZEW

ul. 30 Stycznia 4

e-mail:  zkp.tczew@wp.pl

KRS, NIP, REGON

KRS: 0000251402

NIP: 593-25-13-717

REGON: 220517046

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Tczewie

87 8345 0006 0004 0989 2000 000

Media społecznościowe