Problematyka edukacji regionalnej oraz wiedzy o gwarach języka polskiego jest ujęta w obowiązujących (w roku szkolnym 2016/2017) podstawach programowych na różnych szczeblach edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z istniejącymi tam zapisami:

Podstawy prawne edukacji regionalnej

KONTAKT

Oddział Kociewski
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  w Tczewie

83-110 TCZEW

ul. 30 Stycznia 4

e-mail:  zkp.tczew@wp.pl

KRS, NIP, REGON

KRS: 0000251402

NIP: 593-25-13-717

REGON: 220517046

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Tczewie

87 8345 0006 0004 0989 2000 000

Media społecznościowe