Pomoce dydaktyczne

I.

Zapraszamy do korzystania z "Elementarza Gwary Kociewskiej. Gadómy po naszamó" pod redakcją Grzegorza Ollera i Mirosławy Möller, wydanego przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury "Ognisko":

Elementarz Gwary Kociewskiej

Gwary Polskie

II. Osobom pragnącym przygotwać zajęcia poświęcone gwarze kociewskiej, polecamy portal "Gwary Polskie", gdzie znaleźć można nie tylko charakterystykę mowy naszego regionu, ale także opis kultury ludowej, przykładowe teksty gwarowe (także w wersji audio) oraz opowiadania i scenariusze. Zapraszamy:

Gwary Polskie - Kociewie

 

KONTAKT

Oddział Kociewski
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  w Tczewie

83-110 TCZEW

ul. 30 Stycznia 4

e-mail:  zkp.tczew@wp.pl

KRS, NIP, REGON

KRS: 0000251402

NIP: 593-25-13-717

REGON: 220517046

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Tczewie

87 8345 0006 0004 0989 2000 000

Media społecznościowe