Pomoce dydaktyczne

I.

Zapraszamy do korzystania z „Elementarza Gwary Kociewskiej. Gadómy po naszamó” pod redakcją Grzegorza Ollera i Mirosławy Möller, wydanego przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”:

Elementarz Gwary Kociewskiej

 

II. Osobom pragnącym przygotwać zajęcia poświęcone gwarze kociewskiej, polecamy portal „Gwary Polskie”, gdzie znaleźć można nie tylko charakterystykę mowy naszego regionu, ale także opis kultury ludowej, przykładowe teksty gwarowe (także w wersji audio) oraz opowiadania i scenariusze. Zapraszamy:

Gwary Polskie – Kociewie